top of page
joyful-boy-with-arms-outstretched-riding-bicycle.jpg

שבע הבקשות
(מקוצר)

"בין הדברים המקובלים כמובנים מאליהם בחינוך שלנו

הוא לחתוך תחילה את השורש החי,

ולאחר מכן לנסות לספק לו את התחליף המלאכותי לתפקוד הטבעי "

(אליס  מילר - מתוך "הדרמה של הילד המחונן" – 1979)

 

 

7 הבקשות הן כמו 7 פתחים שמבעדם מתייחסת, מתקשרת ויוצרת לה הפנימיות - חיים בחומר. כל ילד מגיע לכאן עם מין ידיעה עמוקה, כמו תחושת בסיס, שהוריו יענו לכל 7 הבקשות שלו. כל אחת מהבקשות היא כמו שאלה שילד שואל את הוריו בתחום מסוים החיוני לצמיחתו כנשמה בגוף. נקודת המוצא שמאפשרת לילד את התלות והפגיעות העצומה של תחילת חייו היא אותה ידיעה שהוריו ישיבו "כן, בטח" על כל אחת מהשאלות.


מתוך המפגש בין השאלה של הילד לבין התשובות של הוריו נולדת תפיסת העולם של הילד, נוצרות האמונות העמוקות שמתוכן הוא מרגיש וחושב ופועל. נוצרים חייו.

בקשה ראשונה - בית

"אמא ואבא. אני מבקש לחוש שכאן בעולם הזה שאליו הזמנתם אותי, אני בבית. לחוש שהעולם הזה הוא ממש בית שלנו. שלכם ושלי, עולם שופע שמספק לנו את כל צרכינו, עולם בו כל מה שקורה הוא בעדנו ולמעננו.  שיש כאן מקום לכל מה שאני. העוצמות שלי, הקשיים שלי, הרגשות, המחשבות וגם הפחדים שלי."

בקשה שנייה - הנאה

"אני מבקש לחוש את הטעם של החיים, להתענג על הקיום שלנו כאן,
בעולם הזה, לעצום את העיניים ולפקוח אותן, לינוק אליי בקלות ובשפע את הצוף, את מה שמזין אותי יותר מכל, את העונג שבעצם הקיום שלי."

בקשה שלישית - יחודיות

"אני מבקש להרגיש נפלא ומיוחד כמו שאני. לחוש כמו השמש, מרכז היקום, מקור של אור לכל מי שסובב אותי."

בקשה רביעית - קירבה

"אני מבקש קירבה. מבקש לחוש את האחווה בין שתי נשמות, את החשיפות והפגיעות והעצמה שאין כמותה שבשותפות עמוקה. להרגיש ביחד."

בקשה חמישית  - חופש ביטוי

"אני מבקש  את כל מה שבתוכי להביא החוצה אל העולם. כמו מעיין, לעשות את דרכי בנינוחות, מבטן האדמה, מתרחב ונשפך החוצה, מפלים מפלים... אני מבקש, פשוט לזרום מבפנים החוצה, אל החיים המוחשיים בעולם הזה  לאור השמש.

בקשה שישית – חופש מחשבה 

"אני מבקש לעוף... לעלות ולהמריא, בכוח המחשבה החופשית שלי, לשחק באינסוף האפשרויות, לדמיין, להמציא, להביט רחוק, לחלום את עצמי, לחלום את החיים שלי"

בקשה שביעית – חופש הוויה

" אני מבקש להיות.
מבקש להיות כל מה שאני. כאן, עכשיו.
אני גם יצור קטן וגם נשמה גדולה וגם יכול הכל, וגם לא יכול כלום וגם...
מבקש בפשטות וקלילות, בלי הכובד ראש העתיק הזה, להיות אלה ואל,
שותפים לבריאה, גם כאן, על האדמה, אמן."

 

bottom of page