top of page

במגוון מסלולי לווי חדשניים ניתן לבנות יחד איתי
דרכים לטיפוח הקרבה בתוך התא המשפחתי שלכם

drawing-01.png

ליווי הורים לפי תכנית "ההורים בבית?"

אני מאמין בעמקי נשמתי שהבית שבו ילדינו גדלים מעצב את היסודות החשובים של אישיותם - לכן, על אחת כמה וכמה, אני ניגש ל"מלאכה" זו בחרדת קודש.
לאחר תהליך בירור והגדרת הקושי נפענח יחד את השפה בעזרתה הילד מדבר את הקושי שלו. במהלך המסע ההורה יקבל ממני את ההכלה המלאה והנדרשת לראות שהדרך הזו היא קסומה - ביכולת שלה להשפיע על עומק מערכת היחסים בבית ועל טיפוח הקרבה בין ההורים לילדים.

ליווי בוגרים לפי גישת "אנושיות מרפאה"

כפי שבליווי הורים בעזרת ההקשבה החדשה, הילד הוא זה שמלמד אותנו את בקשתו העמוקה, ככה בליווי בוגרים הילד הפנימי זה שנמצא בתוך הבוגר במצוקה של חוסר הקשבה עמוקה, הוא זה מנחה את צעדינו.

השוני הגדול של תהליך זה, לעומת אימון אישי, נמצא בחתירה לעומק הכאב שיצר את תשתית האמונות שמאפשרת את קיום הקושי\מצוקה שמשפיע על החיים והכלתו המוחלטת, תוך כדי מתן לגיטימציה שלמה לרגשות שצצים בדרך ולאפשר מרחבים חדשים לצמיחה.

drawing-04.png
drawing-06.png

ליווי קבוצות הורים 2023-2024

תהליך של למידה משותפת והיכרות עם דרכי הקשבה חדשות, בקבוצות של עד עשרה הורים המאפשרות להתחיל ליישם שינוי גישה בניהול מערכות היחסים בבית. בכל פגישה "מפרקים" קושי מטריד אחר ובתהליך מונחה יוצרים שפע של דרכים חדשות לפגוש את הקושי.

המסגרת היא קבועה לאורך 10 פגישות אצלי במרפסת ברחוב איה 102 בכרמיאל. מתקיימת קבוצה דומה דרך זום ללא מגבלה גיאוגרפית.

לווי קבוצות הורים

אימון אבות

אני אבא וותיק מאוד ("מכהן" מעל ל-40 שנה) התחלתי מאוד צעיר וכמו רובנו עשיתי בערך מיליון טעויות הכוללות חוסר רגישות והקשבה. גם אני סבלתי מבדידות עמוקה ותחושת "חוסר שייכות" בחברת גברים אחרים בגישה המקובלת לפיה ילדים, בגדול, זה "כאב ראש" ושיתופים בסגנון "קללת החופש הגדול בפתח - הלוואי שהייתי כבר אחרי...".

היום למזלנו יש רוח חדשה שמבקשת לשנות גישה בהקשר לאבאות חדשה ולמרות שלא זכינו לחוות את זה - בהחלט אפשר ללמוד להעניק את זה.

כאן אני מזמין אבות לאימון פרטני בו אני נותן בית למבוכה, לכעס ולקושי שקיים בלהנהיג משפחה בעידן הנוכחי יחד עם מציאת הדרכים המתאימות לך להתמודד עם האתגר במצב. 


לאורך שנת 2023 יפתחו מעגלי אבות כאימון קבוצתי.

drawing-05.png
drawing-03.png

הדרכת מטפלים לפי גישת "הורות כמעשה ניסים"

כשותף בהקמת הבית הספר למטפלים של "הורות כמעשה ניסים" ובעברי גם בצוות המורים בקורס הדו-שנתי, אני מציע הדרכה למטפלים חדשים שלמדו את הגישה וגם למטפלים בגישות אחרות שקראו את הספרים של שי ומעוניינים להבין יותר לעומק את עיקרי הגישה.

הדרכת מטפלים
bottom of page